Mireia Vancells

Et dono

la benvinguda...

Te doy la           bienvenida...

I welcome you...

Vaig néixer a Terrassa (Vallès Occidental). Vaig anar a l'Escola Santa Teresa i al Col·legi Karmel, tots dos al barri de Sant Pere de la meva ciutat natal. I després em vaig llicenciar en Filologia Anglo-Germànica a la Universitat Autònoma de Barcelona.

M'encanta el llenguatge, aprendre idiomes i comunicar el que sento mitjançant l'escriptura. Tinc un fill. Malgrat que soc de terra endins i em vaig criar entre fàbriques tèxtils i el bosc, de més gran vaig descobrir que m'agradava el mar i m'entusiasmava la navegació a vela... i em vaig traslladar a viure al Maresme.

 

Tot i la meva afició de sempre per escriure, la vida em va mantenir ocupada en d'altres coses durant quatre dècades i vaig poder publicar la meva primera novel·la als 45 anys. Escric en català i, un cop tinc una obra publicada, miro de traduir-la per publicar-la en castellà, i fins i tot en anglès, cosa que vaig fent de mica en mica. Alguns dels meus llibres en català (NEGRA MEMÒRIA, L'HOME DE DÉU i ARITMÈTICA DEL CRIM) es poden comprar a qualsevol llibreria, però cal encarregar-los primer. La resta, els tinc a la venda a Amazon. 

Si et ve de gust, pots esbrinar més coses sobre els meus llibres en aquesta pàgina. 

*


Nací en Terrassa (Barcelona). Fui a la Escuela Santa Teresa y al Colegio Karmel, ambos en el barrio de Sant Pere de mi ciudad natal. Y después me licencié en Filología Anglo-Germánica en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Me encanta el lenguaje, aprender idiomas y comunicar lo que siento mediante la escritura. Tengo un hijo. Aunque soy de tierra adentro y me crié entre fábricas textiles y el bosque, de mayor descubrí que me gustaba el mar y me entusiasmaba la navegación a vela... y me trasladé a vivir a un pueblo de la costa, cerca de Barcelona.

Aunque siempre me encantó escribir, la vida me mantuvo ocupada en otras cosas durante cuatro décadas y pude publicar mi primera novela a los 45 años. Escribo en catalán y, una vez tengo una obra publicada, trato de traducirla para publicarla en castellano, e incluso en inglés, tarea que voy llevando a cabo poco a poco. Algunos de mis libros en catalán (NEGRA MEMòRIA, L'HOME DE DÉU y ARITMÈTICA DEL CRIM) se pueden comprar en cualquier librería, aunque hay que encargarlos primero. El resto, los tengo a la venta en Amazon.

Si te apetece, puedes saber más sobre mis libros en esta página.


*


I was born in Terrassa (Barcelona, Spain). I went to St. Teresa's School and Karmel College, both in the Sant Pere neighborhood of my hometown. And then I graduated in Anglo-Germanic Philology at the Autonomous University of Barcelona.

I love language, learning other languages ​​and communicating how I feel through writing. I have a son. Although I am inland and grew up between textile factories and the forest, as an adult I found out that I loved the sea and  sailing... and I moved to a village by the coast, near Barcelona.

Despite I had always been very keen on writing, life kept me busy with other things for four decades and I could publish my first novel at the age of 45. I write in Catalan and, once I have a work published, I try to translate it to publish it in Spanish, and even in English, a task I carry out little by little. Some of my books in Catalan (NEGRA MEMòRIA, L'HOME DE DÉU and ARITMÈTICA DEL CRIM) can be bought in any Spanish bookstore, although you have to order them first. The rest, I have them for sale on Amazon.

 

If you feel like it, you can learn more about my books on this page.

Mireia Vancells_edited.jpg