top of page
Mireia Vancells.jpg

Vaig néixer a Terrassa (Vallès Occidental). Vaig anar a l'Escola Santa Teresa i al Col·legi Karmel, al barri de Sant Pere de la meva ciutat natal. I després em vaig llicenciar en Filologia Anglo-Germànica a la Universitat Autònoma de Barcelona.

M'encanta el llenguatge i comunicar mitjançant l'escriptura. Tinc un fill. Malgrat que soc de terra endins i em vaig criar entre fàbriques tèxtils i el bosc, vaig descobrir que m'agradava el mar... i em vaig traslladar a viure al Maresme.

 

Tot i la meva afició per escriure, la vida em va mantenir ocupada en d'altres coses i vaig publicar la meva primera novel·la als 45 anys.

 

Escric en català i, un cop tinc una obra publicada, miro de traduir-la al castellà o a l'anglès, cosa que vaig fent de mica en mica. 

Si et ve de gust, pots esbrinar més coses sobre els meus llibres en aquesta pàgina. 

*​

Nací en Terrassa (Barcelona). Fui a la Escuela Santa Teresa y al Colegio Karmel, en el barrio de Sant Pere de mi ciudad natal. Y después me licencié en Filología Anglo-Germánica en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Me encanta el lenguaje y comunicar mediante la escritura. Tengo un hijo. Aunque soy de tierra adentro y me crié entre fábricas textiles y el bosque, luego descubrí que me gustaba el mar... y me trasladé a vivir a un pueblo de la costa, cerca de Barcelona.

Aunque siempre me encantó escribir, la vida me mantuvo ocupada en otras cosas durante cuatro décadas y publiqué mi primera novela a los 45 años. Escribo en catalán y después trato de traducirla para publicarla en castellano o en inglés, tarea que voy llevando a cabo poco a poco. 

Si te apetece, puedes saber más sobre mis libros en esta página.


*


I was born in Terrassa (Barcelona, Spain). I went to St. Teresa's School and Karmel College,in the Sant Pere neighborhood of my hometown. And then I graduated in Anglo-Germanic Philology at the Autonomous University of Barcelona.

I love language ​​and communicate how I feel through writing. I have a son. Although I am inland and grew up between textile factories and the forest, I later found out that I loved the sea... and I moved to a village by the coast, near Barcelona.

Despite I had always been very keen on writing, life kept me busy with other things for four decades and I published my first novel at the age of 45. I write in Catalan and I try to translate it to publish it in Spanish, and even in English, a task I carry out little by little. 

 

If you feel like it, you can learn more about my books on this page.

LLIBRES MIREIA SETEMBRE 2023_edited_edited.jpg
bottom of page